WYSŁANNIK POKOJU (peacmaker) - zali nikt nie ma słuszności skąd ów młodzian przybywa. To on niesie pokój bojownikom wszelakim. Nie szuka on bogactw ni sławy, a miłości do bli?niego swego jako Pan ją nakazał, gdy ukazał mu jagnię i lwa leżących razem. On po prostu posiada talenta do jednania zwaśnionych. UWAGA! I rzekł Pan: "strzeżcie się proroków fałszywych".Tekst i rysunki © Mike Reed
Tłumaczenie © Kozak/joemonster.org

Opublikowane za zgodą autora. Oryginalna strona encyklopedii Flame Warriors