DYPLOMATADYPLOMATA (diplomat) - często wkracza w sam środek ognistej wymiany ognia z nadzieją, że strony wysłuchają jego słów i zaprzestaną walk. Zazwyczaj dostaje to, o co sam się prosił.Tekst i rysunki © Mike Reed
Tłumaczenie © Kozak/joemonster.org

Opublikowane za zgodą autora. Oryginalna strona encyklopedii Flame Warriors