BUNTOWNIK BEZ POJĘCIABUNTOWNIK BEZ POJĘCIA - do działania popychają go głęboko zakorzeniona niechęć do jakiejkolwiek władzy czy autorytetu. Stąd biorą się jego niesystematyczne ataki na bojowników i moderatorów. Bardzo różni się od PRZYWÓDCY REBELII, bo jedyny wpływ jakiemu ulega, to rozdrażnienie własnego ego - dlatego też rzadko będzie przeprowadzał ataki grupowe. W swoich częstych i nieefektowynch atakach często będzie cytował biblię albo konstytucję RP. BUNTOWNIK BEZ POJĘCIA NIGDY nie czyta FAQ lub ARCHIWUM na forum i głośno będzie krytykował reguły rządzące forum.Tekst i rysunki © Mike Reed
Tłumaczenie © Kozak/joemonster.org

Opublikowane za zgodą autora. Oryginalna strona encyklopedii Flame Warriors